psychoterapia rodzinna

 

Psychoterapia rodziny ma charakter systematycznych sesji odbywających się z reguły co dwa-trzy tygodnie (a nawet jeden raz w miesiącu) i trwających 80 minut. W zależności od natury przeżywanych trudności psychoterapia rodzinna może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

 

Do psychoterapii rodzinnej zapraszam wszystkich członków rodziny, zaś założenie takiej wspólnej pracy jest takie, iż przeżycia każdej osoby są tak samo ważne. Z czasem, w zależności od charakteru wnoszonych problemów, na sesje terapeutyczne zaproszeni mogą być członkowie rodziny w różnych konstelacjach (np. kilka osobnych sesji dla rodziców).

 

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 

o mnie

 

Nazywam się Natalia Wieteska i celem mojej pracy z Ludźmi jest pomoc im w otwieraniu drogi

do harmonijnego, pełnego życia.

Zobacz więcej

O co chcesz zapytać?

Zadzwoń

+ 48 733 340 888

psychoterapia uzależnień

 

Psychoterapia uzależnień ma charakter systematycznych sesji odbywających się z reguły jeden raz w tygodniu i trwających 50 minut.

 

Brakuje powszechnej świadomości społecznej dotyczącej tego, że uzależnienie jest trudną, przewlekłą chorobą ośrodkowego układu nerwowego, która przebiega pod postacią remisji i nawrotów często doprowadzając do niepełnosprawności, a nawet śmierci.

 

Zapraszam osoby, które utraciły kontrolę nad ilością spożywanego alkoholu i przyjmowanych substancji psychoaktywnych, jak również takie, w których życiu alkohol, narkotyki, leki, hazard i inne czynności uzależniające odgrywają znaczącą rolę.

Zobacz więcej

Zobacz więcej

psychoterapia indywidualna

 

Psychoterapia indywidualna polega na rozmowie - szczerej, swobodnej wymianie skupiającej się na świecie uczuć Klienta, jego myślach, potrzebach i relacjach z ważnymi osobami. Ma ona charakter systematycznych sesji odbywających się z reguły jeden raz w tygodniu i trwających 50 minut. W zależności od natury przeżywanych trudności psychoterapia indywidualna może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

 

W swojej pracy staram się zapewnić życzliwe i profesjonalne podejście, dyskrecję i pracę z poszanowaniem uznawanych przez Klienta wartości, aby stworzyć bezpieczną relację, która sama w sobie stanowi ważny czynnik leczący. Rozmowa koncentrująca się na tym, co sprawia cierpienie, pozwalająca analizować własną historię życia, dotrzeć do przyczyn wywołujących patologiczne reakcje odbywa się sam na sam - bez udziału osób trzecich - i opiera na wspólnym zaufaniu, którego podstawę stanowi zawierany kontrakt terapeutyczny.

Zobacz więcej

konsultacje psychoterapeutyczne

 

Konsultacje to pierwsze spotkanie/spotkania (od jednego do nawet 3), których celem jest poznanie się, nawiązanie kontaktu, naświetlenie problemu oraz wspólne podjęcie decyzji dotyczącej dalszej pracy.

 

Wstępne konsultacje mają na celu określenie, jaka forma psychoterapii jest odpowiednia dla danej osoby, powalają osobie przychodzącej po wsparcie skonfrontować wyobrażenia na temat procesu psychoterapii z tym, jak widzi to psychoterapeuta, dają jej możliwość zdefiniowania problemu i sprecyzowania swoich oczekiwań, a przede wszystkim są sposobnością do tego, by poznać psychoterapeutę i sprawdzić, jak czuje się w kontakcie z nim.

Zobacz więcej

zanim podejmiesz decyzję

Oferta

.

Zobacz więcej

nataliawieteska.pl

dla kogo psychoterapia?

 

Potocznie rozumiemy psychoterapię jako wszelkiego rodzaju rozmowy, które mogą być, przynajmniej dla jednego z rozmówców, pomocne. Takie wąskie podejście do psychoterapii zakłada, że dowolna rozmowa, w której jedna ze stron otrzymuje szeroko rozumiane wsparcie, druga zaś takiego wsparcia udziela, może uchodzić za proces terapeutyczny. Wielu z nas utożsamia psychoterapeutę z psychologiem, zaś pojęcie psychoterapii przywodzi nam na myśl klasyczną freudowską kozetkę.

Zobacz więcej

co odróżnia psychoterapię

od innych metod leczenia?

 

Istnieje wiele definicji psychoterapii, co wynika z wielości orientacji teoretycznych w tym obszarze. Niezależnie jednak od tego, o jakim rodzaju psychoterapii jest mowa, można wskazać na uniwersalne, generalne cechy, jakie posiada ta metoda leczenia. Istnieją cztery podstawowe właściwości, wspólne dla wszystkich odmian psychoterapii, które odróżniają tę ostatnią od innych form leczenia.

Zobacz więcej

psychoterapia czy psychoterapie?

 

Profesjonalna psychoterapia istnieje od ponad stu lat,  a dokładnie od okresu, w którym austriacki lekarz neurolog i psychiatra, Z. Freud, stworzył pierwszą zaawansowaną metodę psychoterapeutyczną zwaną psychoanalizą. Od tamtej pory po dziś dzień obserwujemy nieustanny przyrost szkół psychoterapeutycznych przynależących do różnych nurtów, z których każdy posiada inne podstawy teoretyczne.

Zobacz więcej

opinie 3b

 

opinie 2b

 

opinie 1b

 

Opinie

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Proudly created with webwavecms.com

Adres:

 

ul. Leśna 1B

46-053 Suchy Bór

Kontakt:

 

tel: +48 733 340 888

email: poczta@nataliawieteska.pl