Natalia Wieteska

Psychoterapeuta

Specjalista psychoterapii uzależnień

 

tel. kom. 733 340 888

Opole, Częstochowska 54

Opole

Częstochowska 54

Zadzwoń teraz!

Wyślij maila!

Potocznie rozumiemy psychoterapię jako wszelkiego rodzaju rozmowy, które mogą być, przynajmniej dla jednego z rozmówców, pomocne. Takie wąskie podejście do psychoterapii zakłada, że dowolna rozmowa, w której jedna ze stron otrzymuje szeroko rozumiane wsparcie, druga zaś takiego wsparcia udziela, może uchodzić za proces terapeutyczny. Wielu z nas utożsamia psychoterapeutę z psychologiem, zaś pojęcie psychoterapii przywodzi nam na myśl klasyczną freudowską kozetkę i tajemnicze, niemalże magiczne zabiegi.

 

Osoby korzystające z pomocy psychoterapeuty nierzadko czują się stygmatyzowane społecznie i postrzegane jako głęboko zaburzone psychicznie. Postanowiłam pokazać, jak błędne i mylące są wszystkie te przesłanki. Postaram się w tym tekście przekazać rzetelne informacje o psychoterapii. Poniższy tekst odpowiada na pytania dotyczące tego, czym jest psychoterapia oraz kim tak naprawdę jest osoba psychoterapeuty, a także kto korzysta z pomocy psychoterapeutycznej.

 

 

Czym właściwie jest psychoterapia?

 

Grecki źródłosłów terminu „psychoterapia” (gr. psyche – dusza, therapein – leczenie, przywracanie zdrowia chorym) wskazuje na postępowanie lecznicze wobec duszy. Najogólniej można powiedzieć, że istotą tegoż postępowania – postępowania psychoterapeutycznego – jest stosowanie czynników natury psychologicznej w ogólnie pojętym leczeniu. Jest to jednocześnie szczególna forma komunikacji interpersonalnej, w której jedna osoba, psychoterapeuta, oddziałuje na drugą osobę lub grupę osób, posługując się psychologicznymi i społecznymi, werbalnymi i niewerbalnymi oddziaływaniami.

 

Istnieje wiele definicji psychoterapii, co wynika z wielości orientacji teoretycznych w tym obszarze. Istota psychoterapii zawiera się w tym, iż osoba, która ją stosuje, wykorzystuje swoją teoretyczną wiedzę oraz psychologiczne umiejętności. Wiedza ta zaś w znacznej mierze oparta jest na wiedzy psychologicznej. Po pierwsze zatem psychoterapią nazywa się taką formę leczenia, w której stosowane są środki psychologiczne, nie zaś leki czy inne. Drugą ważną cechą psychoterapii jest intencjonalność w stosowaniu zaprogramowanych oddziaływań psychologicznych. Cecha ta odróżnia tę metodę leczenia od na przykład oddziaływań wychowawczych stosowanych przez rodziców i wychowawców względem wychowanków. W psychoterapii szczególnie ważna jest wzajemna relacja, jaka powstaje między prowadzącym terapię a jego pacjentem/klientem. Relacja ta jakościowo różni się od innych typów relacji i w znaczący sposób decyduje o specyfice oddziaływań psychoterapeutycznych.

 

 

Psycholog a psychoterapeuta

 

W tym miejscu postaram się rozprawić z mylnym przekonaniem wielu osób dotyczącym tego, że psycholog równa się psychoterapeuta. Psycholog to osoba, która ukończyła studia magisterskie w zakresie psychologii. Możemy udać się do niego na wizytę, gdy potrzebujemy diagnozy psychologicznej, np. dotyczącej kompetencji intelektualnych.

 

Psychoterapia, jaką znamy dziś, narodziła się ponad sto lat temu w środowisku medycznym lekarzy neurologów i psychiatrów. Od początku swego istnienia jednak, aż po czasy obecne, czerpie ona inspirację z rozlicznych dziedzin, tak medycznych i przyrodniczych, jak i humanistycznych (zwłaszcza zaś z psychologii, pedagogiki, socjologii, filozofii, antropologii czy teologii). Dziedziną naukową, która obecnie wnosi największy i najbardziej istotny wkład w rozkwit psychoterapii, jest psychologia. Być może stąd częste utożsamianie psychologa z psychoterapeutą.

 

Nie podlega najmniejszym wątpliwościom fakt, iż psychoterapia może być prowadzona tylko i wyłącznie przez osobę, która ukończyła szkolenie w tym zakresie oraz posiada szczególne predyspozycje osobowościowe i etyczne. Posiadanie specjalistycznego wykształcenia jest warunkiem koniecznym do przyjęcia kandydata na kilkuletnie szkolenie, po którym kandydat ów uzyskuje certyfikat uprawniający go do wykonywania zawodu psychoterapeuty. Polskie ośrodki uprawnione do prowadzenia szkoleń oraz wydawania certyfikatów psychoterapeutycznych wymagają od kandydatów między innymi posiadania wykształcenia psychologicznego lub medycznego, a w szczególnych wypadkach ukończenia innych studiów humanistycznych dających relatywnie szerokie podstawy wiedzy o człowieku. Aby zostać psychoterapeutą, należy zapisać się do szkoły psychoterapii w którymś z towarzystw psychoterapeutycznych i w ramach tej szkoły odbyć:

  • 590 godzin kształcenia teoretycznego oraz umiejętności i metod praktycznych,
  • 250 godzin własnego doświadczenia psychoterapeutycznego w systemie indywidualnym lub grupowym,
  • 150 godzin superwizji indywidualnej lub grupowej,
  • minimum 300 godzin stażu klinicznego umożliwiającego kontakt z pacjentami o różnej diagnozie, z czego co najmniej 150 godzin odbytych na oddziałach ogólnopsychiatrycznych stacjonarnych lub dziennych, pozostała część w innej placówce prowadzącej psychoterapię, pod warunkiem, że jest tam zatrudniony co najmniej jeden certyfikowany psychoterapeuta PTPsychologicznego lub PTPsychiatrycznego.

 

Po spełnieniu powyższych wymagań należy jeszcze zdać egzamin certyfikacyjny. Drugą niezmiernie istotną kwestią jest posiadanie przez osobę wykonującą zawód psychoterapeuty odpowiednich predyspozycji osobowościowych i etycznych. Dane empiryczne wskazują na jakość relacji terapeutycznej i osobę psychoterapeuty jako na silny czynnik determinujący efekt terapii. Do najważniejszych cech profesjonalnego psychoterapeuty, oprócz wielu innych, należą: zdolność do empatii wobec pacjenta/klienta, kierowanie się troską o niego, odpowiedzialność oraz brak zaburzeń i/lub emocjonalnej niedojrzałości, brak skłonności do korupcji, brak skłonności do fanatycznego i dogmatycznego patrzenia na rzeczywistość, brak skłonności do mechanistycznego rozumienia rzeczywistości.

 

 

Dla kogo psychoterapia?

 

Psychoterapia w swoim dosłownym, wąskim znaczeniu ma za zadanie pomagać osobom z zaburzeniami psychogennymi, takimi jak na przykład nerwice, zaburzenia osobowości, psychozy, uzależnienie od narkotyków, alkoholu itp., a także osobom z pewnymi zaburzeniami psychosomatycznymi. Psychoterapią jednak nazywa się również takie udzielanie pomocy, które występuje w relacji, w której nie ma zdefiniowanej choroby ani zaburzenia, ale osoba w swojej subiektywnej ocenie potrzebuje pomocy. Wówczas psychoterapia ma na celu pomóc ludziom w modyfikacji ich zachowań, procesów poznawczych, emocji czy też innych cech osobowych w pożądanym kierunku. Najogólniej można więc powiedzieć, że korzystającymi z pomocy psychoterapeutycznej są te osoby, które potrzebują czyjegoś towarzyszenia w zmianie swoich zachowań, właściwości poznawczych czy emocji. W wypadku psychoterapii tym „kimś” jest odpowiednio przeszkolony profesjonalista, który świadomie i w sposób zamierzony stosuje wywodzące się z uznanych zasad psychologii metody kliniczne i postawy interpersonalne.

 

Dla kogo psychoterapia?

19 września 2019
Potocznie rozumiemy psychoterapię jako wszelkiego rodzaju rozmowy, które mogą być, przynajmniej dla jednego z rozmówców, pomocne. Takie wąskie podejście do psychoterapii zakłada, że dowolna rozmowa, w której jedna ze stron
  Profesjonalna psychoterapia istnieje od ponad stu lat, a dokładnie od okresu, w którym austriacki lekarz neurolog i psychiatra, Z. Freud, stworzył pierwszą zaawansowaną metodę psychoterapeutyczną zwaną psychoanalizą. Od tamtej pory
Istnieje wiele definicji psychoterapii, co wynika z wielości orientacji teoretycznych w tym obszarze. Niezależnie jednak od tego, o jakim rodzaju psychoterapii jest mowa, można wskazać na uniwersalne, generalne cechy, jakie

Opole

Częstochowska 54

 

tel. kom.

733 340 888

 

adres e-mail:

poczta@nataliawieteska.pl

Opole  |  2021  |  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć oraz treści zabronione. Polityka prywatności >>

Natalia Wieteska

Psychoterapeuta

Specjalista psychoterapii uzależnień

 

Menu główne

Oferta

Praktyczna wiedza

Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Twój e-mail*:
Treść wiadomości*:
Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana — dziękuję! Skontaktuję się z Tobą niebawem.
Proszę, wypełnij wszystkie wymagane pola!

Umów się na wizytę:

Natalia Wieteska

ul. Leśna 1B, 46-053 Suchy Bór, NIP 9910519614

 

Nr rachunku:

ZEN - 37 2030 0074 5996 0101 9195 4136

Kontakt:

Dane do przelewu:

Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Twój e-mail*:
Treść wiadomości*:
Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana — dziękuję!
Skontaktuję się z Tobą niebawem.
Proszę, wypełnij wszystkie wymagane pola!
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Twój e-mail*:
Treść wiadomości*:
Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana — dziękuję!
Skontaktuję się z Tobą niebawem.
Proszę, wypełnij wszystkie
wymagane pola!