Wróć do strony głównej

Wstęp do dalszej pracy

 

Zapoznanie się z zakresem problemu oraz zebranie informacji naświetlających szerszy kontekst mogący mieć wpływ na pojawienie się i utrzymywanie trudności są niezbędne do sformułowania wstępnej diagnozy, co stanowi wstęp do ewentualnej dalszej pracy. W zależności od charakteru problemu może zostać zaproponowana dalsza psychoterapia w formie procesu indywidualnego, rodzinnego lub psychoterapii grupowej.

 

Konsultacje można również traktować jako doraźne wsparcie w trudnych sytuacjach.

 

Jaki jest cel konsultacji?

 

Wstępne konsultacje mają na celu określenie, jaka forma psychoterapii jest odpowiednia dla danej osoby, powalają osobie przychodzącej po wsparcie skonfrontować wyobrażenia na temat procesu psychoterapii z tym, jak widzi to psychoterapeuta, dają jej możliwość zdefiniowania problemu i sprecyzowania swoich oczekiwań, a przede wszystkim są sposobnością do tego, by poznać psychoterapeutę i sprawdzić, jak czuje się w kontakcie z nim.

 

Konsultacje terapeutyczne umożliwiają psychoterapeucie ocenę tego, czy zakres problemu, z jakim osoba konsultowana się zgłosiła, mieści się w jego kompetencjach.

Konsultacje

 

Konsultacje to pierwsze spotkanie/spotkania (od jednego do nawet 3), których celem jest poznanie się, nawiązanie kontaktu, naświetlenie problemu oraz wspólne podjęcie decyzji dotyczącej dalszej pracy.

 

Może się okazać, że po pierwszych konsultacjach psychoterapeuta kieruje osobę do innego specjalisty, na przykład do leczenia medycznego.

Konsultacje psychoterapeutyczne

nataliawieteska.pl

Proudly created with webwavecms.com

Adres:

 

ul. Leśna 1B

46-053 Suchy Bór

Kontakt:

 

tel: +48 733 340 888

email: poczta@nataliawieteska.pl