Wróć do strony głównej

Kwalifikacje

 

W związku z tym od lat podejmuję wysiłek kształcenia się w kierunku pomocy innym. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim na dwóch specjalnościach: poradnictwo rodzinne oraz pozamedyczna opieka paliatywno-geriatryczna. Uprawnienia do prowadzenia psychoterapii w nurcie systemowym uzyskałam poprzez odbycie szkolenia w ramach pełnego 4-letniego kursu rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, zaś dzięki odbywaniu dodatkowych szkoleń pracuję również w oparciu o teorię poznawczo-behawioralną oraz psychodynamiczną. Od kilku lat pracuję w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień, co skłoniło mnie do odbycia specjalistycznego szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii posiadającym rekomendację Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Przygotowanie merytoryczne

 

Jestem psychoterapeutą oraz specjalistą psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacyjnego. Uważam, że tym, co pomaga skutecznie wspierać drugiego człowieka w jego trudnościach jest z jednej strony wrażliwość i otwartość na niego, zaś z drugiej - odpowiednie przygotowanie merytoryczne.

 

O mnie

Praca własna

 

W trosce o jakość swojej pracy nadal się szkolę i doskonalę swój warsztat uczestnicząc w treningach i superwizji. W przypadku psychoterapeutów istotne jest dbanie o własne zdrowie psychiczne, aby nie doszło do sytuacji, że obarczają oni klientów swoimi trudnościami. Wobec tego od lat uczestniczę w procesie psychoterapii własnej.

 

 

Udzielam wsparcia osobom dorosłym, młodzieży i dzieciom, które:

 

 • potrzebują wsparcia w zakresie funkcjonowania społecznego oraz rodzinnego,
 • są zainteresowane zniesieniem przykrych objawów, takich jak apatia, problemy z agresją, niska samoocena,
 • cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości,
 • utraciły kontrolę nad ilością spożywanego alkoholu i przyjmowanych substancji, jak również takim, w których życiu alkohol, narkotyki, leki, hazard i inne czynności uzależniające odgrywają znaczącą rolę,
 • borykają się z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu i in.,
 • przeżywają stratę,
 • mierzą się z trudnościami w relacjach,
 • mają trudności wychowawcze,
 • znajdują się w kryzysowej sytuacji w życiu, takiej jak wypalenie zawodowe, utrata pracy, rozwód,
 • przeżywają trudności związane z wchodzeniem w dorosłość (poczucie zagubienia, problemy w nowych pracach, trudność w rozpoczęciu samodzielnego mieszkania),
 • pragną lepiej zrozumieć siebie i radzić sobie z własnymi emocjami,
 • którymi kieruje potrzeba rozwoju i odkrywania swojego potencjału.

nataliawieteska.pl

Nazywam się Natalia Wieteska

 

Celem mojej pracy z Ludźmi jest pomoc im w otwieraniu drogi do harmonijnego, pełnego życia. Niektórzy takie życie nazywają „szczęśliwym”, lecz uważam, że nie ma to wiele wspólnego z brakiem trosk czy problemów. Raczej chodzi tu o podniesienie poziomu osobistej skuteczności, rozwój potencjału osobowości, poszerzenie świadomości i obszaru doświadczania, przyjmowanie i akceptowanie rzeczywistości takiej, jaka jest, zamiast jej unikania.

Proudly created with webwavecms.com

Adres:

 

ul. Leśna 1B

46-053 Suchy Bór

Kontakt:

 

tel: +48 733 340 888

email: poczta@nataliawieteska.pl