Psychoterapia to nie poradnictwo

 

Błędne, aczkolwiek często występujące jest przekonanie, że psychoterapia polega na udzielaniu przez psychoterapeutę porad. Ważnym założeniem psychoterapii jest bowiem to, że to w Kliencie znajdują się odpowiedzi na problemy, z którymi się boryka, zaś rolą psychoterapeuty jest pomoc w dotarciu do nich, a więc uważne słuchanie, dzielenie się własnymi spostrzeżeniami, interweniowanie w dialogu w sposób życzliwy i nienarzucający własnych przekonań oraz takie kierowanie rozmową, aby osoba przychodząca po pomoc uzyskała bądź odzyskała zdolność do samodzielnego uporania się z trudnościami.

Rozmowa

 

Psychoterapia indywidualna polega na rozmowie - szczerej, swobodnej wymianie skupiającej się na świecie uczuć Klienta, jego myślach, potrzebach i relacjach z ważnymi osobami. Ma ona charakter systematycznych sesji odbywających się z reguły jeden raz w tygodniu i trwających 50 minut. W zależności od natury przeżywanych trudności psychoterapia indywidualna może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

 

Wróć do strony głównej

Bezpieczna atmosfera

 

Prowadzona przeze mnie psychoterapia indywidualna ma na celu odzyskanie przez Klienta zdrowia, ustąpienie dokuczliwych objawów oraz odblokowanie jego możliwości rozwojowych. W swojej pracy staram się zapewnić życzliwe i profesjonalne podejście, dyskrecję i pracę z poszanowaniem uznawanych przez Klienta wartości, aby stworzyć bezpieczną relację, która sama w sobie stanowi ważny czynnik leczący.

Psychoterapia indywidualna

Kontrakt terapeutyczny

 

Rozmowa koncentrująca się na tym, co sprawia cierpienie, pozwalająca analizować własną historię życia, dotrzeć do przyczyn wywołujących patologiczne reakcje odbywa się sam na sam - bez udziału osób trzecich - i opiera na wspólnym zaufaniu, którego podstawę stanowi zawierany kontrakt terapeutyczny. Jest to rodzaj umowy pomiędzy Klientem a psychoterapeutą zawieranej na początku pracy psychoterapeutycznej (po odbyciu wstępnych konsultacji), która określa: cel spotkań, formę pracy, planowany czas trwania współpracy, miejsce odbywania spotkań, częstotliwość oraz długość każdej sesji, wysokość i formę płatności za sesję, sposób komunikacji poza spotkaniami.

nataliawieteska.pl

Proudly created with webwavecms.com

Adres:

 

ul. Leśna 1B

46-053 Suchy Bór

Kontakt:

 

tel: +48 733 340 888

email: poczta@nataliawieteska.pl