Trudności w związku

 

Prowadzona przeze mnie psychoterapia par opiera się o teorię i tak zwane myślenie systemowe, które zakłada rozpatrywanie trudności, z jakimi mierzy się jednostka, w perspektywie interakcyjnej. W przypadku pracy z parą wyklucza to taką sytuację, kiedy to jedna ze stron zostaje oddelegowana do roli „winnego” kryzysowi.

 

Trudności, z jakimi mierzą się partnerzy, są wynikiem złożonych interakcji, zaś ich źródeł często możemy się doszukiwać w odmienności wzorców funkcjonowania przyjętych przez osoby ze swoich rodzin generacyjnych. Psychoterapia pary pomaga dostrzec procesy, jakie zachodzą w relacji i na kanwie tego budować nowe, konstruktywne sposoby wzajemnych interakcji. Daje szansę wzajemnego usłyszenia się w swoich emocjach i potrzebach, znalezienia optymalnego miejsca w wymiarze bliskości i dystansu, odbudowania nadwyrężonego zaufania i osłabionej więzi oraz podniesienia poziomu satysfakcji ze związku.

 

 

Psychoterapia par stanowi przestrzeń do spotkania i wspólnego przyjrzenia się swoim problemom przez osoby, które żyją w związku generującym trudności, z którymi trudno im się samodzielnie uporać.

Setting

 

Psychoterapia par ma charakter systematycznych sesji odbywających się z reguły jeden raz w tygodniu i trwających 60 minut. W zależności od natury przeżywanych trudności psychoterapia pary może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Wróć do strony głównej

Dla kogo?

 

Zapraszam pary gotowe przyjrzeć się swojej wzajemnej relacji, zwłaszcza, jeżeli:

  • w ich związku dochodzi do nasilających się konfliktów, które nie przynoszą satysfakcjonujących zmian,
  • para przeżywa kryzys, jakim może być np. zdrada czy choroba jednego z partnerów,
  • pojawiają się trudności we wzajemnych kontaktach,
  • istnieje długotrwałe napięcie powodujące trudności w komunikacji,
  • osoby mierzą się z poczuciem dystansu lub nadmiernej kontroli ze strony partnera,
  • jedno lub oboje partnerów doświadcza poczucia, że związek się wypalił,
  • zachowania regresywno-„dziecinne” i progresywno-„dorosłe” są rozdzielone między partnerów związku jako spolaryzowane role,
  • zachwiane zostaje poczucie własnej wartości któregoś z partnerów,
  • para znajduje się w obliczu separacji lub rozwodu.

 

Psychoterapia par

nataliawieteska.pl

Proudly created with webwavecms.com

Adres:

 

ul. Leśna 1B

46-053 Suchy Bór

Kontakt:

 

tel: +48 733 340 888

email: poczta@nataliawieteska.pl