Natalia Wieteska

Psychoterapeuta

Specjalista psychoterapii uzależnień

 

tel. kom. 733 340 888

Opole, Częstochowska 54

Opole

Częstochowska 54

Zadzwoń teraz!

Wyślij maila!

Kontynuując cykl poświęcony psychoterapii chciałabym w skrócie opisać drugi z czterech wielkich nurtów. W opozycji do psychoanalizy na początku XX wieku powstał nowy kierunek w psychologii – behawioryzm. Na kanwie jego odkryć rozwinął się zaś kierunek zwany psychoterapią behawioralno-poznawczą.

 

Dużym walorem odpowiadającej jej koncepcji powstawania zaburzeń, jak i formy terapii, jest jej naukowa podstawa. O ile jednak ugruntowanie w wielu badaniach naukowych, eksperymentalnych, jest niewątpliwą zaletą, o tyle słabością tego nurtu jest przede wszystkim to, że podstaw dla koncepcji dostarczają wyniki eksperymentalnych badań prowadzonych na zwierzętach, w związku z czym poddawany jest on częstej krytyce.

 

Terapie behawioralna i poznawcza zakładają oddziaływanie przez odmienne czynniki leczące, jednak ich praktyczne stosowanie opiera się na wspólnych składnikach. Większość behawioralnych procedur zawiera w sobie bowiem elementy poznawcze. Terapia poznawcza jest de facto rozwinięciem terapii behawioralnej, dlatego też często łączy się je w praktyce terapeutycznej i mówi po prostu o terapii poznawczo-behawioralnej.

 

 

Rozwój psychoanalizy związany jest z wystąpieniem dwóch wyraźnych etapów.

 

Dla pierwszego z nich charakterystyczne było to, że koncentrowano się głównie na problemach występujących u neurotyków. Freud wyjaśnił etiologię ich zaburzeń, a także stworzył sposoby ich leczenia. Podstawowym założeniem koncepcji Freuda jest to, że objawy chorobowe, trudności, z jakimi boryka się pacjent, sprowadzają się do konfliktu wewnętrznego między trzema instancjami psychicznymi: id, ego, superego. W zaburzeniach neurotycznych, do których odnosi się teoria Freuda, głównym mechanizmem obronnym jest wyparcie. Bardziej prymitywne mechanizmy obronne występują u osób z głębszymi zaburzeniami – zaburzeniami tożsamości, opisu których dostarczają koncepcje określane jako teorie relacji z obiektem, stanowiące drugi z wymienionych etapów w rozwoju psychoanalizy.

 

Teoretycy teorii relacji z obiektem wyszli od krytyki freudowskiej tezy, zgodnie z którą podstawowym pragnieniem małego dziecka jest zaspokojenie własnych potrzeb. Postawili oni akcent na szukanie przez małe dziecko kontaktu, związku ze swoim opiekunem. Ukazali, w jaki sposób przebieg faz rozwoju relacji dziecka z opiekunem rzutuje na dorosłe życie osoby. Ich koncepcje wyjaśniły, jak nieprawidłowy przebieg tych faz wiąże się z patologią osoby dorosłej (występowaniem określonych prymitywnych mechanizmów obronnych oraz zaburzeń tożsamości).

 

Terapeuci poznawczy, odrzucając, podobnie jak behawioralni, tezy psychoanalizy dotyczące nieświadomości człowieka, skoncentrowali się na tym, czego człowiek jest świadomy oraz do czego może dotrzeć swoją uwagą. Dowiedli oni, iż zdarzenia w świecie zewnętrznym, otrzymywane od innych ludzi informacje itp. nie korespondują bezpośrednio z uczuciami i zachowaniami człowieka, lecz ludzkie odczucia i zachowania są „wyprzedzane” przez myśli, a więc interpretacje, znaczenia nadawane tym zdarzeniom. Terapeuci poznawczy, przyglądając się sposobom, w jakie ludzie spostrzegają świat, zauważyli podobieństwa w interpretacji rzeczywistości u różnych osób mających takie same problemy emocjonalne, na przykład osoby depresyjne postrzegają życiowe zdarzenia jako takie, które nie dają szansy na powodzenie i zapowiadają porażkę. Ludzie często dokonują interpretacji na podstawie przekonań, czyli pewnych utrwalonych schematów, które w ich umysłach mogły powstać już nawet w dzieciństwie (np. „nie zasługuję na miłość”). Terapia poznawcza polega więc na uczeniu rozpoznawania takiej stałej, sztywnej skłonności do tendencyjnej interpretacji zdarzeń i wdrażaniu plastycznej interpretacji, przy czym należy zaznaczyć, że cały proces nie polega na wprowadzaniu pacjenta z jednej „sztywności myślenia” w inną, a raczej na nauczeniu go traktowania swoich automatycznych myśli jak hipotez, które należy sprawdzić.

 

Podsumowując, terapia behawioralno - poznawcza polega zarówno na modyfikowaniu zachowania, jak i sposobu myślenia pacjenta.

 

 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

15 września 2019
Potocznie rozumiemy psychoterapię jako wszelkiego rodzaju rozmowy, które mogą być, przynajmniej dla jednego z rozmówców, pomocne. Takie wąskie podejście do psychoterapii zakłada, że dowolna rozmowa, w której jedna ze stron
  Profesjonalna psychoterapia istnieje od ponad stu lat, a dokładnie od okresu, w którym austriacki lekarz neurolog i psychiatra, Z. Freud, stworzył pierwszą zaawansowaną metodę psychoterapeutyczną zwaną psychoanalizą. Od tamtej pory
Istnieje wiele definicji psychoterapii, co wynika z wielości orientacji teoretycznych w tym obszarze. Niezależnie jednak od tego, o jakim rodzaju psychoterapii jest mowa, można wskazać na uniwersalne, generalne cechy, jakie

Opole

Częstochowska 54

 

tel. kom.

733 340 888

 

adres e-mail:

poczta@nataliawieteska.pl

Opole  |  2021  |  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć oraz treści zabronione. Polityka prywatności >>

Natalia Wieteska

Psychoterapeuta

Specjalista psychoterapii uzależnień

 

Menu główne

Oferta

Praktyczna wiedza

Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Twój e-mail*:
Treść wiadomości*:
Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana — dziękuję! Skontaktuję się z Tobą niebawem.
Proszę, wypełnij wszystkie wymagane pola!

Umów się na wizytę:

Natalia Wieteska

ul. Leśna 1B, 46-053 Suchy Bór, NIP 9910519614

 

Nr rachunku:

ZEN - 37 2030 0074 5996 0101 9195 4136

Kontakt:

Dane do przelewu:

Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Twój e-mail*:
Treść wiadomości*:
Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana — dziękuję!
Skontaktuję się z Tobą niebawem.
Proszę, wypełnij wszystkie wymagane pola!
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Twój e-mail*:
Treść wiadomości*:
Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana — dziękuję!
Skontaktuję się z Tobą niebawem.
Proszę, wypełnij wszystkie
wymagane pola!