Wróć do strony głównej

 

 

Dużym walorem odpowiadającej jej koncepcji powstawania zaburzeń, jak i formy terapii, jest jej naukowa podstawa. O ile jednak ugruntowanie w wielu badaniach naukowych, eksperymentalnych, jest niewątpliwą zaletą, o tyle słabością tego nurtu jest przede wszystkim to, że podstaw dla koncepcji dostarczają wyniki eksperymentalnych badań prowadzonych na zwierzętach, w związku z czym poddawany jest on częstej krytyce.

 

Psychoterapia

poznawczo-behawioralna

nataliawieteska.pl

Terapie behawioralna i poznawcza zakładają oddziaływanie przez odmienne czynniki leczące, jednak ich praktyczne stosowanie opiera się na wspólnych składnikach. Większość behawioralnych procedur zawiera w sobie bowiem elementy poznawcze. Terapia poznawcza jest de facto rozwinięciem terapii behawioralnej, dlatego też często łączy się je w praktyce terapeutycznej i mówi po prostu o terapii poznawczo-behawioralnej.

 

Rozwój psychoanalizy związany jest z wystąpieniem dwóch wyraźnych etapów. Dla pierwszego z nich charakterystyczne było to, że koncentrowano się głównie na problemach występujących u neurotyków. Freud wyjaśnił etiologię ich zaburzeń, a także stworzył sposoby ich leczenia. Podstawowym założeniem koncepcji Freuda jest to, że objawy chorobowe, trudności, z jakimi boryka się pacjent, sprowadzają się do konfliktu wewnętrznego między trzema instancjami psychicznymi: id, ego, superego. W zaburzeniach neurotycznych, do których odnosi się teoria Freuda, głównym mechanizmem obronnym jest wyparcie. Bardziej prymitywne mechanizmy obronne występują u osób z głębszymi zaburzeniami – zaburzeniami tożsamości, opisu których dostarczają koncepcje określane jako teorie relacji z obiektem, stanowiące drugi z wymienionych etapów w rozwoju psychoanalizy.

 

 

 

Teoretycy teorii relacji z obiektem wyszli od krytyki freudowskiej tezy, zgodnie z którą podstawowym pragnieniem małego dziecka jest zaspokojenie własnych potrzeb. Postawili oni akcent na szukanie przez małe dziecko kontaktu, związku ze swoim opiekunem. Ukazali, w jaki sposób przebieg faz rozwoju relacji dziecka z opiekunem rzutuje na dorosłe życie osoby. Ich koncepcje wyjaśniły, jak nieprawidłowy przebieg tych faz wiąże się z patologią osoby dorosłej (występowaniem określonych prymitywnych mechanizmów obronnych oraz zaburzeń tożsamości).

 

Terapeuci poznawczy, odrzucając, podobnie jak behawioralni, tezy psychoanalizy dotyczące nieświadomości człowieka, skoncentrowali się na tym, czego człowiek jest świadomy oraz do czego może dotrzeć swoją uwagą. Dowiedli oni, iż zdarzenia w świecie zewnętrznym, otrzymywane od innych ludzi informacje itp. nie korespondują bezpośrednio z uczuciami i zachowaniami człowieka, lecz ludzkie odczucia i zachowania są „wyprzedzane” przez myśli, a więc interpretacje, znaczenia nadawane tym zdarzeniom. Terapeuci poznawczy, przyglądając się sposobom, w jakie ludzie spostrzegają świat, zauważyli podobieństwa w interpretacji rzeczywistości u różnych osób mających takie same problemy emocjonalne, na przykład osoby depresyjne postrzegają życiowe zdarzenia jako takie, które nie dają szansy na powodzenie i zapowiadają porażkę. Ludzie często dokonują interpretacji na podstawie przekonań, czyli pewnych utrwalonych schematów, które w ich umysłach mogły powstać już nawet w dzieciństwie (np. „nie zasługuję na miłość”). Terapia poznawcza polega więc na uczeniu rozpoznawania takiej stałej, sztywnej skłonności do tendencyjnej interpretacji zdarzeń i wdrażaniu plastycznej interpretacji, przy czym należy zaznaczyć, że cały proces nie polega na wprowadzaniu pacjenta  z jednej „sztywności myślenia” w inną, a raczej na nauczeniu go traktowania swoich automatycznych myśli jak hipotez, które należy sprawdzić.

 

 

Podsumowując, terapia behawioralno-poznawcza polega zarówno na modyfikowaniu zachowania, jak i sposobu myślenia pacjenta.

 

 

 

Kontynuując nasz cykl poświęcony psychoterapii dziś chcielibyśmy w skrócie opisać drugi z czterech wielkich nurtów. W opozycji do psychoanalizy na początku XX wieku powstał nowy kierunek w psychologii – behawioryzm. Na kanwie jego odkryć rozwinął się zaś kierunek zwany psychoterapią behawioralno-poznawczą.

Proudly created with webwavecms.com

Adres:

 

ul. Leśna 1B

46-053 Suchy Bór

Kontakt:

 

tel: +48 733 340 888

email: poczta@nataliawieteska.pl