Dla kogo?

 

Do psychoterapii rodzinnej zapraszam wszystkich członków rodziny, zaś założenie takiej wspólnej pracy jest takie, iż przeżycia każdej osoby są tak samo ważne. Z czasem, w zależności od charakteru wnoszonych problemów, na sesje terapeutyczne zaproszeni mogą być członkowie rodziny w różnych konstelacjach (np. kilka osobnych sesji dla rodziców).

 

Psychoterapia rodzinna pomaga rodzinom, które:

  • zmagają się z kryzysem,

  • doświadczają trudności we wzajemnych relacjach,

  • borykają się z chorobą (psychiczną czy somatyczną) jednego z członków rodziny,

  • przeżywają kryzys związany ze zmianą etapu życia,

  • przeżywają trudności w obszarze wychowania dzieci, któreś z dzieci manifestuje swoim zachowaniem jakiś problem, nad którym należy się zatrzymać i mu przyjrzeć,

  • borykają się z trudnością znalezienia równowagi w kooperacji ekonomicznej/energetycznej swoich członków,

  • prezentują trudności w obszarze komunikacji,mierzą się z jakąś ważną stratą,przeżywają żałobę czy znajdują się w obliczu innego kryzysu sytuacyjnego lub rozwojowego.

Rodzina

 

Rodzina jest czymś więcej niż grupą jednostek dzielących pewną przestrzeń fizyczną i psychologiczną. Choć w dzisiejszych czasach przybiera różnorodne formy, każdą rodzinę można uznać za naturalny system społeczny, który ma sobie tylko właściwe cechy, zestaw zasad, obfitość ról przydzielonych swoim członkom, jakąś strukturę władzy, subtelne formy jawnej i ukrytej komunikacji oraz sposoby negocjowania i rozwiązywania problemów. Niekiedy dzieje się tak, że rodzina staje w obliczu jakiejś trudności, z którą nie potrafi w danym momencie samodzielnie  się uporać.

Wróć do strony głównej

Rodzina jako system

 

Psychoterapia rodzinna to przestrzeń, która pozwala przyjrzeć się jakiemuś problemowi z innej, szerszej perspektywy i wypracować konstruktywne strategie uporania się z nim zaspokajające potrzeby wszystkich członków rodziny.

 

Głównym założeniem prowadzonej przeze mnie psychoterapii rodzinnej w nurcie systemowych jest to, iż rodzina stanowi system, a więc nie jest tylko - brzydko mówiąc - „zlepkiem” indywidualnych osób, lecz jako taka stanowi pewną całość, jest systemem „naczyń połączonych”, w którym zmiana w obrębie jednej części (jednego członka rodziny) wpływa na pozostałe części (na całą rodzinę).

 

Znaczy to, że objawy psychopatologiczne u jednego z członków rodziny (np. trudne zachowanie prezentowane przez dziecko czy przez nastolatka) odzwierciedlają zaburzenia całości systemu, zaś zaburzenia zachowania i emocji jednostki są rozpatrywane poprzez analizę relacji międzyosobowych. Owo zaburzenie z kolei traktowane jest jako sytuacja zahamowania cyklu rozwojowego, a więc praca terapeutyczna polega na rozwiązaniu problemu rodziny w taki sposób, aby ponownie uruchomić jej cykl rozwojowy.

 

Psychoterapia rodzinna

nataliawieteska.pl

Proudly created with webwavecms.com

Adres:

 

ul. Leśna 1B

46-053 Suchy Bór

Kontakt:

 

tel: +48 733 340 888

email: poczta@nataliawieteska.pl