Natalia Wieteska

Psychoterapeuta

Specjalista psychoterapii uzależnień

 

tel. kom. 733 340 888

Opole, Częstochowska 54

Opole

Częstochowska 54

Zadzwoń teraz!

Wyślij maila!

Kolejną z czterech głównych orientacji psychoterapeutycznych, tak zwaną trzecią siłą, jest terapia humanistyczno-egzystencjalna, która wyrosła na gruncie nurtu określanego jako „psychologia humanistyczna”.

 

Za czas oficjalnego powstania psychologii humanistycznej przyjmuje się zjazd psychologów zorientowanych humanistycznie, który miał miejsce w roku 1962. Zjazd ten odbył się pod przewodnictwem jednego z najważniejszych przedstawicieli tego nurtu, amerykańskiego psychologa, autora teorii hierarchii potrzeb, A. Maslowa. Nurt ten rozwijał się już jednak w latach czterdziestych XX wieku jako wyraz niezgody na koncepcję człowieka i zaburzeń psychicznych proponowaną przez psychoanalizę oraz behawioryzm. Zwolennicy tego kierunku myśli i praktyki psychoterapeutycznej zarzucili swoim oponentom czynienie z pewnej warstwy ludzkiej egzystencji obrazu całego świata, kreowanie zbyt uproszczonego, a przez to nieprawdziwego, obrazu człowieka. Ów nieprawdziwy obraz człowieka eksponował bowiem zniewolenie przez popędy (w przypadku psychoanalizy) czy też zdeterminowanie ludzkiego zachowania przez sytuacje bodźcowe (behawioryzm), pomijał zaś czynniki specyficznie ludzkie, takie jak wolność, odpowiedzialność, sens, wartości, dążenia życiowe, poczynania twórcze.

 

Nurt humanistyczno-egzystencjalny tłumaczy zaburzenia psychiczne w kontekście deficytu rozwoju osobowości, który to deficyt jest skutkiem niezaspokojenia ważnych psychicznych potrzeb, jak na przykład miłości, akceptacji, autonomii, realizacji znaczących wartości. W psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej pacjenta/klienta traktuje się jako niepowtarzalną osobę, a więc budowanie ogólnych modeli teoretycznych zwalnia tutaj miejsca związkowi emocjonalnemu, kontaktowi, jaki powstaje pomiędzy pacjentem/klientem a psychoterapeutą. Jakość tego kontaktu jest dla terapeuty znaczącą informacją na temat wewnętrznego świata osoby. Osoba ta zaś traktowana jest przez psychoterapeutę jako ktoś, w przypadku kogo świat zewnętrzny doprowadził do ograniczenia możliwości rozwoju. Zadaniem psychoterapii jest odblokowanie tej możliwości i pomoc osobie w usunięciu wewnętrznych ograniczeń. Terapia odbywana w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym, zamiast na analizowaniu przeszłości i historii życia, koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości. Charakterystyczne są dla niej: poszanowanie autonomii pacjenta/klienta, niedyrektywne zachowania terapeuty, równorzędność relacji między terapeutą a osobą zwracająca się po pomoc (dlatego w niektórych szkołach pojęcie „pacjent” zamieniane jest na „klient”), samodzielne decydowanie przez pacjenta/klienta o poruszanych problemach, poziomie intensywności pracy oraz czasie jej trwania.

 

W nurcie humanistyczno-egzystencjalnym, tak jak we wcześniej omawianych, mieszczą się różne szkoły.

 

 

Do najważniejszych zalicza się:

  • terapię Carla Rogersa skoncentrowana na osobie
  • psychoterapię Gestalt
  • logoterapię (terapię sensu) Viktora Frankla
  • terapię egzystencjalną Ronalda Lainga.

 

Tym, co łączy wszystkie te szkoły jest wiara w istniejące w pacjencie/kliencie zasoby, możliwości zmiany i rozwoju, wewnętrzne możliwości osoby zrozumienia siebie i wprowadzenia konstruktywnych zmian we własnym życiu.

Trzecia siła. Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna

14 września 2019
Potocznie rozumiemy psychoterapię jako wszelkiego rodzaju rozmowy, które mogą być, przynajmniej dla jednego z rozmówców, pomocne. Takie wąskie podejście do psychoterapii zakłada, że dowolna rozmowa, w której jedna ze stron
  Profesjonalna psychoterapia istnieje od ponad stu lat, a dokładnie od okresu, w którym austriacki lekarz neurolog i psychiatra, Z. Freud, stworzył pierwszą zaawansowaną metodę psychoterapeutyczną zwaną psychoanalizą. Od tamtej pory
Istnieje wiele definicji psychoterapii, co wynika z wielości orientacji teoretycznych w tym obszarze. Niezależnie jednak od tego, o jakim rodzaju psychoterapii jest mowa, można wskazać na uniwersalne, generalne cechy, jakie

Opole

Częstochowska 54

 

tel. kom.

733 340 888

 

adres e-mail:

poczta@nataliawieteska.pl

Opole  |  2021  |  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć oraz treści zabronione. Polityka prywatności >>

Natalia Wieteska

Psychoterapeuta

Specjalista psychoterapii uzależnień

 

Menu główne

Oferta

Praktyczna wiedza

Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Twój e-mail*:
Treść wiadomości*:
Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana — dziękuję! Skontaktuję się z Tobą niebawem.
Proszę, wypełnij wszystkie wymagane pola!

Umów się na wizytę:

Natalia Wieteska

ul. Leśna 1B, 46-053 Suchy Bór, NIP 9910519614

 

Nr rachunku:

ZEN - 37 2030 0074 5996 0101 9195 4136

Kontakt:

Dane do przelewu:

Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Twój e-mail*:
Treść wiadomości*:
Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana — dziękuję!
Skontaktuję się z Tobą niebawem.
Proszę, wypełnij wszystkie wymagane pola!
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Twój e-mail*:
Treść wiadomości*:
Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana — dziękuję!
Skontaktuję się z Tobą niebawem.
Proszę, wypełnij wszystkie
wymagane pola!